Aktualno

Aktualno

37. občni zbor članov Društva oljkarjev Slovenske Istre

37. občni zbor članov Društva oljkarjev Slovenske Istre

37. zbor oljkarjev članov DOSI

Tudi letos smo se člani Društva oljkarjev Slovenske Istre dobili na rednem letnem zboru v Marezigah. Zbor je bil sklican za v ponedeljek, 29. avgusta 2022 ob 18. uri.

Vasja Juretič, specialist za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, je predstavil vedno zanimivo temo o teoriji gnojenja. Pravilna prehrana oljke je tako kot pri vseh kulturnih rastlinah pomembna tako za ekonomsko učinkovitost, kot tudi za kvaliteto pridelave. Predavanje je dopolnil predstavnik ponudnika gnojil Timac Agro Adriatic Matic Novljan. Tudi sam je podal nekaj osnov iz teorije gnojenja in s tem dopolnil predhodno predavanje Vasje Juretiča, v zaključku pa predstavil izdelke primerne za uporabo v oljkarstvu bodisi v klasični kot tudi v ekološki pridelavi. 

Lista prisotnosti je pokazala da je prisotnih 62 članov in predsednik društva je pričel z uradnim delom. Po otvoritvi zbora, pozdravu vsem udeležencem in sprejemu dnevnega reda je predlagal izvolitev organov zbora: delovnega predsedstva, predsednika , zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika. Predlog predsednika je bil soglasno sprejet in vodenje zbora je prevzelo delovno predsedstvo v sestavi Iztok Obad – predsednik, Aleksander Jevnikar – član in Marija Šav –član. Dnevni red letošnjega zbora je zajemal klasične vsebine, o katerih mora razpravljati in jih potrjevati najvišji organ društva, kot so poročila o delu in program dela za naslednje obdobje.

Predsednik delovnega predsedstva je predal besedo predsedniku društva za predstavitev poročila o delu v letu 2021. Predsednik je obširno predstavil društveno dogajanje v preteklem letu. Kot je v poznejši razpravi poudaril prisotni dolgoletni član in nekdanji predsednik Danilo Markočič, je bilo delo društva v letu 2021 uspešno in vredno pohvale. Če zelo strnjeno povzamemo predsednikovo poročilo smo tudi v leto 2021 nadaljevali z optimizacijo stroškov s čemer smo z istimi sredstvi izvedli obsežnejši program, izdali smo dve številki glasila Oljka, ponatisnili smo dve promocijski zgibanki (Kako prepoznamo kakovostno oljčno olje in predstavitveno zgibanko EDOOSI ZOP), na radgonskem sejmu smo promovirali EDOOSI ZOP, pridobili smo status nevladne organizacije v javnem interesu in s tem možnost pridobivanja sredstev iz dohodnine, posneli in objavili smo video Obnovitvena rez oljke, izvedli smo tekmovanje za Zlato oljčno vejico, v sodelovanju z KGZS-Zavod GO smo izvedli tri predavanja v Slovenski Istri in eno v zamejstvu ter pripravili in objavili video predavanja, pripravili smo predavanje o pavjem očesu, postavili smo novo spletno stran, s pomočjo občine Izola smo pripravili tradicionalno prireditev ob uvodu v sezon obiranja Oljko županov – oljko povezovanja, pridobili smo 45 novih članov ter izvedli še veliko drugih aktivnosti.

Za predsednikom društva je poročilo predstavil predsednik nadzornega odbora Dušan Moljk. Predstavil je finančne rezultate društva in pohvalil upravljanje vodstva, ki je poslovno leto 2021 zaključilo z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki. Zbor je seznanil z ugotovitvami, da nadzorni odbor pri pregledu poslovanja ni odkril nepravilnosti in je zato predlagal, da zbor sprejme predstavljeno poročilo o delu.

Predsednik delovnega predsedstva je odprl razpravo na predstavljeni poročili. V razpravo se je vključilo nekaj razpravljalcev, ki so praviloma pohvalili dosežene rezultate in po zaključeni razpravi so prisotni z javnim glasovanjem brez glasu proti sprejeli poročili o delu v letu 2021.

Predsednik delovnega predsedstva je pozval predsednika društva, da predstavi program dela. Predsednik je ob prevzemu besede članstvo seznanil, da je glede na pozen termin zbora neprimerno predstavljati program dela za leto 2022, ki se je že skoraj izteklo. Zato je članstvu predlagal program dela za leto 2023. Po predstavitvi programa in krajši razpravi je zbor soglasno potrdil predlagani program dela za leto 2023. S tem je bil dnevni red izčrpan in predsednik je prisotne povabil na družabno srečanje. Oljkarji so uradni del zamenjali z druženjem, izmenjavo izkušenj, ugibanj o tem, kaj prinaša nova letina.


Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj


Nujno potrebni piškotki

Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovoljujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene.