EDOOSI ZOP

logotipi

Skupina proizvajalcev ekstra deviškega oljčnega olja Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla.

EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE Z ZAŠČITENO
OZNAČBO POREKLA (EDOOSI ZOP) - zagotovljena kakovost in sledljivost

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla je pridelano, predelano in stekleničeno (pakirano) na območju Slovenske Istre. Pravila pridelave, predelave, notranja kontrola in certifikacijski organ, predvsem pa znanje in trud pridelovalcev zagotavljajo kakovost in pristnost oljčnega olja. Površina zemljišč, razmerje oljčnih sort, integrirana pridelava, postopek stiskanja, hranjenje olja, kemijski in senzorični kakovostni parameteri so pod stalnim nadzorom tako, da je zagotovljena sledljivost pridelka. Kupec Ekstra deviškega oljčnega olja Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla se odloči za pristno in po kakovosti vrhunsko oljčno olje.

Certifikacijski organ: BUREAU VERITAS, d.o.o., Ljubljana
Pooblaščena organizacija za notranjo kontrolo: LABS d.o.o., Inštitut za
ekologijo, oljčno olje in kontrolo, Izola.

ZGODOVINSKI VIRI:

Tradicija pridelave oljčnega olja na območju Slovenske Istre sega daleč v preteklost, saj že grški zgodovinar Pavzanij (Pausanias, od 180 pr.n.št. do 115 pr.n.š.) v svojem delu Opis Grčije v odstavku 10.32.19 omenja istrsko oljčno olje. O pridelavi olja na tem območju je ohranjenih precej virov od 13. stoletja dalje. Proizvodnja oljčnega olja je bila osrednja gospodarska panoga v Slovenski Istri do druge polovice 19. stoletja, po hudi pozebi leta 1929 pa je oljkarstvo zamrlo. Ponovna revitalizacija oljkarstva se je pričela po letu 1985. Po tem letu se je površina oljčnih nasadov povečala s 450 ha na današnjih 1600 ha.

SORTNI IZBOR

EDOOSI ZOP je olje pridelano iz oljk različnih sort ali iz ene sorte oljk, pridelanih na območju Slovenske Istre. Olje različnih sort mora ustrezati naslednjim zahtevam:

• Istska belica, Leccino, Buga, Črnica, Maurino, Frantoio in Pendolino vsaj 80%,

• Ostalih v prejšnji alineji nenaštetih sort je lahko največ 20%

• Od celotne količine predelanih oljk pa mora biti Istrske belice najmanj 30%.

EDOOSI ZOP mora biti hladno stiskano ali hladno prešano v odobrenih oljarnah na območju Slovenske Istre. Med predelavo temperatura ne sme preseči 27 °C in razen vode ni dovoljena uporaba dodatkov. Oljke morajo biti predelane v roku 48 ur od obiranja.

EDOOSI ZOP je označeno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002 o tržnih standardih za oljčno olje. Za zagotavljanje sledljivosti DOSI izdaja nalepke s serijskimi števikami v skladu s Pravilnikom o postopku za pridobitev in letno potrjevanje EDOOSI ZOP.Posebnost oljčnega olja pridelanega iz različnih sort je v povdarjeni grenkobi in pikantnosti, ki izvira iz najmanj 30% zastopanosti sorte Istrska belica, za katero je v optimalni zrelosti značilno, da vsebuje visoke vsebnosti biofenolov (naravnih antioksidantov). Naravni antioksidanti so pomembni, ker olje ščitijo pred kvarom. Tako olje dlje (tudi po enem letu) ohranja svežino in je stabilno, zato je tudi z vidika kakovosti zelo cenjeno. Sortno olje domačih in udomačenih (lokalnih) sort oljk mora vsebovati najmanj 80% deklarirane sorte.


KAKOVOSTNI KRITERIJI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla mora ustrezati višjim kakovostnim kriterijem, kot jih predpisuje Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91.OLJČNO OLJE IN ZDRAVJE

Zaradi visoke vsebnosti biofenolov in uravnotežene maščobnokislinske sestave ima oljčno olje varovalne učinke, predvsem pa:

• pospešuje izločanje želodčnih sokov in omogoča boljšo absorpcijo vitaminov,
zlasti vitamina E,
• je lahko prebavljivo,
• omejuje razvoj ateroskleroze,
• ugodno vpliva na razvoj skeleta in drugih tkiv v otroštvu,
• upočasnjuje razvoj osteoporoze v starosti,
• ohranja elastičnost kože (deluje tudi razkužilno, pospeši celjenje ran, opeklin).

Novejše raziskave na tem področju dokazuejo antitumorske učinke oleuropeina, prisotnega v oljčnih listih, plodovih in oljčnem olju (Hamdi HK, Castellon R, Biochem Biophys Res Comm, 2005).

Vlagatelj in nosilec označbe EDOOSI ZOP je Društvo oljkarjev Slovenske Istre, ki je bilo ustanovljeno leta 1992.

Na podlagi člena 6(2) Uredbe Komisije (ES) št.510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila je bila vloga s povzetkom specifikacije EDOOSI ZOP objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 31.5.2006 (C 127/16).


zlozenkaDOSI.pdf