O nas

Društvo oljkarjev Slovenske Istre je civilno društvena organizacija, ki je bila ustanovljena na Mediteranskem delu Slovenije, kjer uspeva oljka. Društvo združuje pridelovalcev in ljubitelje oljk.

Oljkarstvo v Istri ima zgodovinsko tradicijo. Istra je razdeljena na tri države, Slovenija, Hrvaška in Italija. Močan vpliv na razvoj oljkarstva je imelo tržišče in ciklične pozebe. Ponovni preporod oljkarstva na našem območju beležimo po letu 1985 to je po tedanji večji pozebi. V tem času je bilo potrebno prepričati takratne Slovenske oblastnike, da je oljka in s tem tudi oljčno olje ne samo ena izmed pomembnih kmetijskih panog temveč oljka daje svojstven mediteranski značaj krajini. V tem času je društvo odigralo ključno vlogo pri širjenju oljčnih nasadov in pri spremljanju in dvigu kakovosti. Republiške in lokalne oblasti so s primerno subvencijsko politiko stimulirale nove nasade. Ob takem pozitivnem vzdušju do oljkarsta je narekovalo v letu 1992 ustanovitev Društva oljkarjev Slovenske Istre (DOSI). V teh dobrih dvajsetih letih smo povečali nasade od 400ha na 2000ha. V tem obdobju je društvo skupno z ostalimi strokovnimi institucijami (KGZS Zavod GO, Poskusni center za oljkarstvo, UP in Labs) naredilo ogromno na področju izobraževanja posameznih oljkarjev predvsem z vidika obdelave, boja proti škodljivcev, gnojenju, rezi, sorte oljk, shranjevanju oljk in oljčnega olja ter načinu predelave. Še posebej smo ponosni na visoko kakovost, ki jo dosegamo doma in mednarodnih tekmovanjih. Prav zaradi ohranjevanja kakovosti, je oljčno olje Slovenske Istre prvi kmetijski proizvod, ki je dobil evropski znak kakovosti. Prizadevamo si, da bi bilo število imetnikov te označbe iz leta v leto večje.

 

PRIJAVNICA ZA VČLANITEV V DOSI

Uradne ure:

ponedeljek 8:00-12:00